Click Here

Mini SysAqua

Vätskekylaggregat/Värmepump
Utomhusplacerat enhetsaggregat
Kyleffekt  6,3 – 13,8 kW
Värmeeffekt 6,7 – 16,2

Essén Company har nöjet att presentera Airwells Mini SysAqua DCI inverter utomhusplacerat enhetsaggregat för både kyla och värme i 4 olika storlekar. Lämpligt för kontor, hotell och butiker.

R32 Köldmedium

R32 är ett köldmedium med lägre miljöpåverkan.

Vi bygger om!

Därför ser hemsidan annorlunda ut och kommande dagar kanske inte allt funkar perfekt. Men oroa dig inte, vi är snart klara!