Telecom / Containerkyla

Telecom
Containerkyla
Kyleffekt 3,5 – 15,7 kW
Värmeeffekt 1,5 – 4,5 kW

Essén Company har nöjet att presentera
Stulz Telecom aggregat för containerkyla.
Wall-air Uppåtblåsande
för placering utanför container.
Tel-air både uppåt- eller nedåtblåsande
för placering inuti container.
Free-air frikyla för både inom- och utomhus installation.
Split-air ett splitaggregat för precisionskyla
där man genom ett plenum får tillgång till frikyla.

R410A Köldmedium

Innehåller köldmedium R410A.

R407C Köldmedium

Innehåller köldmedium R407C.

Vi bygger om!

Därför ser hemsidan annorlunda ut och kommande dagar kanske inte allt funkar perfekt. Men oroa dig inte, vi är snart klara!