Click Here
Previous slide
Next slide

SX Tak/Golv

Luftkyld inomhusdel
Kyleffekt 2,66 – 8,3 kW

Essén Company har nöjet att presentera Airwells Luftkylda inomhusdel SX ett komfortaggregat med kompakta yttermått och ren design som gör att den är lättplacerad och smälter in i de flesta miljöer. Inomhusdelen placeras med fördel i tak eller lågt på vägg med hjälp av medföljande konsoler som dessutom tjänstgör som rörfixtur under installationsskedet. Detta innebär att anslutningsrören kan förläggas i rätt position direkt utan att aggregatet först behöver
monteras. De dubbla luftriktarna är motordrivna
och ställbara oberoende av varandra för att optimera spridning av den behandlade luften till lokalen. Normalt sker parameterinställningarna från den trådlösa fjärrkontrollen men kan även göras direkt på inomhusdelens kontrollpanel. Som tillbehör finns ett spjäll som möjliggör fördelning av behandlad luft till angränsande rum genom aggregatets rygg. Upp till 40% av den totala luftmängden kan fördelas på detta sätt.

R410A Köldmedium

Innehåller köldmedium R410A.

Vi bygger om!

Därför ser hemsidan annorlunda ut och kommande dagar kanske inte allt funkar perfekt. Men oroa dig inte, vi är snart klara!