EHS ClimateHub Split

Luft/vattenvärmepump
Enhetsaggregat
Kyleffekt 5,0-8,7 kW
Värmeeffekt 4,4-9,0 kW

Essén Company har nöjet att presentera 
Samsungs luftvattenvärmepump med
ClimateHub-system. Nu med en nyutvecklad utomhusdel. Systemet 
består av en utomhusdel och en separat tank med integrerad hydroenhet för enklast möjliga installation och manövrering av aggregatet.

Hög energieffektivitet

Miljöklass A+++

Låg ljudnivå

Ljudnivå från endast 26 dBA på inomhusdelen.

Styrning genom Wi-Fi

Med Samsungs Smart Comfort Exclusive har du möjligheten att styra ditt aggregat via Wi-Fi. Det är en perfekt lösning för att kunna hålla koll på ditt aggregat i sommarstugan genom mobil, surfplatta eller dator.

Prestanda nordiskt klimat

Värmer ända ner till -25°C

R32 Köldmedium

R32 är ett köldmedium med lägre miljöpåverkan.

Vi bygger om!

Därför ser hemsidan annorlunda ut och kommande dagar kanske inte allt funkar perfekt. Men oroa dig inte, vi är snart klara!